Garantiecertificaat voor consumenten

Als u binnen België met een door BKV Erkende Verhuizer verhuist, dan kunt u als consument rekenen op twee belangrijke garanties. Deze zijn automatisch van toepassing op uw particuliere verhuizing.

Beroep doen op een Erkend Verhuizer biedt u de volgende 2 garanties: 

Verhuisgarantie
Mocht uw Erkende Verhuizer failliet gaan of in concordaat verkeren, dan wordt uw verhuizing door een andere bij BKV aangesloten Erkende Verhuizer uitgevoerd. Zodra u zich aanmeldt zoekt BKV voor u een andere Erkende Verhuizer die uw verhuizing zal uitvoeren. Aldus zorgen wij ervoor dat de voorziene planning zo goed als mogelijk wordt nageleefd, zodat u alsnog kunt verhuizen.

Gevolgschade is uitgesloten.

Voorschotgarantie
De voorschotgarantie op uw verhuizing biedt u de zekerheid dat uw voorafbetaling tot maximaal 25% van de overeengekomen verhuisprijs door de BKV is gewaarborgd, indien u de verhuizing door een andere bij BKV aangesloten Erkende Verhuizer laat uitvoeren. Deze garantie is alleen van toepassing als er net als bij de verhuisgarantie sprake is van een faillissement of concordaat van de Erkende Verhuizer en met een maximum van €1.000.

Niemand anders dan een bij BKV aangesloten Erkende Verhuizer biedt u deze garanties. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om van deze garanties gebruik te kunnen maken. Uw Erkende Verhuizer vertelt u er graag alles over.

Leden login

Wachtwoord vergeten?